top of page

Alike Minds Do Not Think Great

Bijgewerkt op: 20 jul. 2021


De oorspronkelijk Griekse zegswijze "Great minds think alike", gaat eigenlijk nog verder: "though fools seldom differ".

Terwijl we nu die uitspraak vooral gebruiken als twee mensen op hetzelfde idee komen en ze zich daarmee snugger achten, zo wil de volledige uitspraak eerder schertsen: geesten die tot dezelfde conclusie komen zijn al bij al niet zo slim. Een wereld van verschil.

Ik maak ervan: Alike minds don't think great. We durven wel eens te denken dat we om tot goede ideeën te komen, allemaal gelijkgezinde mensen rond te tafel moeten zetten. Helaas is dat de reden dat creatieve brainstorms vaak onproductief zijn.

Punt is, als we allemaal burgerlijk ingenieurs zijn in een brainstorm op zoek naar ideeën, dat we dan allemaal dezelfde schuif open trekken en dus dezelfde oude ideeën tegen komen.

Een origineel idee ontstaat niet als je oude ideeën met elkaar blijft verbinden die al vaak met elkaar in verbinding zijn gesteld.

Voor een goede brainstorm heb je vele verschillende invalshoeken nodig. En dus een zo divers mogelijk gezelschap. Een goeie, heterogene samenstelling is het belangrijkste stuk van het werk.

Mensen met een breed netwerk, zo zegt onderzoek, zijn drie keer creatiever dan mensen met een diep netwerk, d.i. vele vrienden in dezelfde sector.

Alike Minds Do Not Think Great.

Dus ingenieurs en danseressen: verenig u.

Dié brug zal swingen.

Johan Terryn is creative leadership coach, een coaching die erop gericht is je veerkracht, flexibiliteit en creativiteit wakker te maken en te doen uitblinken. Drie onmisbare competenties om -in een snel veranderende wereld- de leiding te kunnen nemen over je eigen leven of je organisatie.

41 weergaven0 opmerkingen
bottom of page