top of page

1 goede reden om geen dodo te worden

Bijgewerkt op: 20 jul. 2021


Herinneren we ons de dodo, afstammeling van de duif, die op het eiland Mauritius had afgeleerd om te vliegen. Er waren toch geen natuurlijke vijanden. En er hingen bessen genoeg op de grond. Vliegen was niet meer nodig voor de dodo. Tot de Nederlandse Oostindiëvaarders passeerden en de bemanning na een lange reis wel nood had aan een portie proteïnen. Bij elke doortocht werden op het dooie gemak dodo’s gevangen en gegeten. Tot er geen meer overbleef. De dodo was er niet van uit gegaan dat haar context kon veranderen.

“The survival of the fittest” is een concept dat wordt toegeschreven aan Charles Darwin. Bij ons wordt het vaak verwoord als: “de wet van de sterkste”. In een meer volledige quote zou Darwin echter het volgende hebben beweerd : “It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change.” Zou, want deze zin is in het hele werk “On the Origin of Species” niet terug te vinden. Wellicht is die quote een bevattelijke interpretatie van zijn werk door een andere academicus en werd die met de tijd gewoon aan Darwin toegeschreven.

Interpretatie of niet, wat interessant is is dat het helemaal niet gaat om de sterkste. Zelfs niet om de slimste. Het is de meest flexibele, die zich het best kan aanpassen aan nieuwe contexten, die het makkelijkst overleeft. Volgens de oude Darwin.

De wet van de flexibelste dus. Als je dat vertaalt naar onze steeds complexer wordende wereld, die aan een razend tempo verandert, dan is het dus niet macht of kennis wat ons aan de top van de keten brengt. Maar wel het vermogen om zich aan te passen en in te spelen op de noden die zich stellen. De wereld verandert toch, dus kan je maar beter mee in de stroomversnelling zitten in plaats van vast te proberen klampen aan oude structuren en zekerheden.

Waar is de tijd dat iedereen met een Nokia belde? Nog niet zo gek lang geleden. Een ondernemer of bedrijfsleider die niet de vinger aan de pols heeft, kan in no time zijn positie kwijt spelen op de markt. Wie het best overleeft, is degene die het meest flexibel is. Die creatief kan denken, die de veerkracht heeft om falen te zien als feedback en door te zetten tot een idee klopt.

Wie behoudsgezind denkt, runt een bedrijf in het verleden.

Wie als leider niet creatief is, gedraagt zich als een dodo.

Johan Terryn is creative leadership coach, een coaching die erop gericht is je veerkracht, flexibiliteit en creativiteit wakker te maken en te doen uitblinken. Drie onmisbare competenties om -in een snel veranderende wereld- de leiding te kunnen nemen over je eigen leven of je organisatie.

30 weergaven0 opmerkingen
bottom of page