top of page

Creative Leadership Coaching: rammelen aan de kooien

Bijgewerkt op: 19 jul. 2021


Laten we eerlijk zijn: een goeie leider zijn, is niet gemakkelijk. Steeds meer mensen nemen het lot in eigen handen. Het aantal zelfstandige ondernemers zit stevig in de lift.

Hoewel we dat vaak denken, bestaat er niet zoiets als aangeboren leiderschap. Gewone mensen beslissen op een bepaald moment in hun leven om buitengewone dingen te gaan doen. Een leider worden (ook al is het gewoon van jezelf) is iets wat je met veel toewijding kan bereiken.

Het vraagt niet alleen moed, maar ook erg veel creativiteit. Ik leid al mijn hele leven een creatief bestaan als TV- en theatermaker én als ondernemer. Ik heb de voorbije 25 jaar geleerd dat om een goeie leider te worden je dezelfde kwaliteiten nodig hebt als een creatieveling. Je moet altijd een stapje voor blijven, flexibel zijn en anderen inspireren om ook boven zichzelf uit te stijgen…

Ik zie leiderschap dan ook als een vorm van creativiteit.

Dit zijn volgens mij de vijf punten waarin goeie leiders uitblinken:

1. ZE RAMMELEN AAN DE KOOIEN

De wereld verandert voortdurend. Het enige wat onveranderlijk is, is het feit dat niks hetzelfde blijft. Sommige mensen wachten tot het lot hen in een leiderspositie zet. Maar de échte leiders zetten zichzelf in actie en daarna de mensen rondom hen. Ze zoeken constant nieuwe opportuniteiten en zetten zo vernieuwing op de agenda. Daar waar anderen het niet zien.

“Als je een goeie leider wil zijn, is de kans groot dat je aan een paar kooien zal moeten gaan rammelen, beginnende met die van jezelf…”

Het grootste verschil met anderen is wellicht dat echte leiders niet bereid zijn te wachten tot de omstandigheden hun lot bepalen. Dat ze liever dingen doen waar ze in geloven. Daarvoor moeten ze al eens bestaande normen en instellingen door mekaar schudden. Iets wat in den beginne niet op dank wordt onthaald. Dat maakt hen zo goed. Goed leiderschap begint met het rammelen aan de kooien, en je start met die van jezelf. Wie zichzelf niet in vraagt durft te stellen, wie niet voortdurend feedback zoekt over zichzelf, wie niet bereid is om eigen overtuigingen in vraag te stellen, kan er beter niet aan beginnen.

2. ZE LUISTEREN NAAR HUN INTUÏTIE

Er zijn dingen waarvan we weten dat ze waar zijn, en dingen waarvan we aanvoelen dat ze waar zijn. Door onze opleiding zijn we gewend beslissingen te nemen en problemen op te lossen op basis van onze kennis. Goeie leiders weten nochtans ook dat de dingen die ze aanvoelen - de niet tastbare kennis van hun buikgevoel of intuïtie - ook een grote waarde hebben. Want het is met dat buikgevoel dat grote doorbraken worden gerealiseerd.

“Intelligentie zonder intuïtie is leiderschap zonder impact. Intuïtie zonder intelligentie is spontaneïteit zonder doel.”

De meesten onder ons hebben moeite om logica en intuïtie in balans te houden. Maar hoewel we dat vaak denken, zijn ze niet tegenstrijdig. Integendeel, ze gaan hand in hand. We moeten opnieuw leren onze intuïtie aan te spreken en ook te volgen als we graag een creatieve leider willen zijn. Intelligentie zonder intuïtie is leiderschap zonder impact. Intuïtie zonder intelligentie is spontaneïteit zonder doel.

3. ZE ZIJN SNEL

De grootste struikelblok om iets te bereiken is perfectionisme. Goede leiders beseffen dat perfectie niet bestaat en vooral progressie in de weg staat. Echte leiders zorgen dat er consistente stappen worden gezet, het maakt niet uit hoe groot. Hoe sneller die stappen genomen worden, hoe groter de progressie.

Maak jezelf niet wijs dat je een grote stap kan zetten, als je die eerst helemaal goed hebt uitgekiend. Anderen zullen het jou al lang hebben voorgedaan in de tijd dat jij er zat over te piekeren. Zeg gewoon ja en doe het. Maak vergissingen, ze zullen je toestaan snel te leren en bij te sturen en zo een niveau van creativiteit te bereiken waarvan je niet wist dat je ze in je had.

Als improvisatiespeler wist ik al snel dat doén, durven en ja-zeggen de enige kans was op succes. Ook al moest er onderweg al wel eens ootmoedig een mislukte scène worden toegegeven. Ik heb meer bereikt uit de goesting om te proberen dan uit de angst om te mislukken.

4. ZE VOLGEN HUN OVERTUIGING

Vraag jezelf niet af waarop de wereld zit te wachten. Vraag jezelf af wat je graag doet, wat je bezielt, en doe het dan. De wereld heeft mensen met bezieling nodig. Mensen die ergens van overtuigd zijn, zijn aantrekkelijk. Die bezieling is namelijk zeldzaam. Omdat we zo veel nood hebben aan zekerheid en stabiliteit zoeken we immers de bezieling te veel buiten ons in plaats van binnenin onszelf. Daardoor verliezen we uit het oog wie we zijn en wat er belangrijk is voor ons.

Maar overtuiging en bezieling kunnen gecultiveerd worden. Alles start bij jezelf. Je kan je door anderen laten inspireren, maar die weten nooit waar jouw passie ligt. Alleen jij kan jezelf de vraag stellen: “wat bezielt mij?” Vanaf dan wordt de afstand tussen wie je bent en wat je nog kan worden heel klein. Sommigen zullen de behoefte voelen aan verandering, zoals een carrièrewissel. Anderen zullen met het antwoord verder kunnen op het pad dat ze al opgeslagen waren.

Punt is dat je uitzoekt waarvoor je hier op deze aardbol bent, en dat je je dan daaraan wijdt.

5. ZE ZIJN ONVOORSPELBAAR

Als je met nieuwe ideeën wil komen als leider moet je uit de klassieke denkpatronen treden en de dingen op een andere manier bekijken. Alleen zo ontdek je nieuwe mogelijkheden. Ieder van ons heeft die mogelijkheid in zich, creativiteit zit in ons erfelijk materiaal, we moeten het alleen leren activeren. Onze levens zitten zo overvol verplichtingen -werk, familie - dat onze kop vol zit met de dingen die we nog moeten doen. Goeie leiders maken tijd om te spelen.

“Het échte verschil tussen jou en de leiders die jou inspireren is actie.”

Om je eigen creativiteit te ontsluiten, moet je ophouden met enkel te doen wat er van jou verwacht wordt en tijd maken voor die dingen waar je het verschil in kan maken en die je blijft uitstellen. Er komt nooit een moment waarop je 100% zeker zal zijn dat het zal lukken. Begin gewoon. Het échte verschil tussen jou en de leiders die jou inspireren is actie. Dus start nu. Begin eraan. Wacht niet tot de omstandigheden je weer wat anders opdringen. Want dat soort zorgen zijn er altijd. Leiders wachten niet. Leiders beginnen.

103 weergaven0 opmerkingen
bottom of page