Creativity coaching: een nieuwe passie


Creatieve geesten voelen een onophoudelijke drang om te creëren: schrijven, schilderen, musiceren, componeren, ontwerpen, spelen, uitvinden, ondernemen. Ze ervaren een soortgelijk gevoel van onbehagen als ze hun creatieve doelen niet bereiken. Ze kunnen worstelen met onzekerheid, blokkades of moeilijke keuzes. Hun carrières verlopen grillig en lijken vaak ongestructureerd. Ook na succes kan het moeilijk lijken om dit succes nog te evenaren.

Wat doet een Creativity Coach?

Creativity Coaches zijn te vergelijken met life coaches, maar ze focussen specifiek op creatief werk en creatief ondernemen. Creativity Coaches begeleiden je artistieke ontwikkeling en zorgen dat zowel ondernemers als creatieve geesten hun dromen kunnen verwezenlijken.

Een beslissing om te creëren houdt immers in dat je beslist om je leven betekenisvol te maken. En dat heeft behoorlijk wat consequenties.

Je moet dagelijks al je talenten inzetten, je moet discipline opbrengen, eigen waarden hanteren en overtuigd zijn dat je iets creëert wat betekenis heeft.

Onderweg kan je botsen op creatieve blokkades, die je dromen in de weg staan. Twijfels en angsten nestelen zich vaak diep in de creatieve geest en ook de innerlijke criticus krijgt vaak veel te veel spreektijd.

Om je creatieve werk te laten schitteren en schijnen, moet een behoorlijke vaak onzekere tocht worden afgelegd. Een Creativity Coach is opgeleid om je daarbij te begeleiden. Het is een vrij nieuwe specialisatie die voorlopig hoofdzakelijk in de USA wordt beoefend, maar ook stilaan zijn weg vindt naar Europa.

Hoe pas ik in dat verhaal?

Met mijn jarenlange ervaring als acteur, presentator, schrijver, regisseur, improvisator en documentairemaker heb ik een leven dat in teken staat van creatieve schepping. Die ervaring zet ik samen met mijn opleiding als professioneel coach en NLP practitioner in om het creatieve proces en hun beoefenaars te begeleiden.

Om in contact te blijven met het scheppingsproces schrijf en speel ik mijn eigen theatersolo's en werk ik nog steeds mee aan TV programma's.

Onder mijn klanten reken ik een aantal tv-persoonlijkheden en artiesten. Zowel de VRT als Medialaan maakt gebruik van mijn diensten.

Interesse? Neem contact op via mijn website www.johanterryn.com

Creative souls often feel the urge to create: write, paint, compose, design, play, perform, invent, design a profitable business. They feel unfulfilled when they cannot reach their creative goals. They suffer uncertainty, feel blocked or have to handle difficult choices. Their careers follow an unpredictable course. Even when succes is achieved, there can be a struggle where to go next.

What is a Creativity Coach?

Creativity Coaches are similar to life coaches, but focus more specifically on your creative work.

Creativity Coaches help you to develop your artistic talents and accomplish your dreams.

The decision to create is basically a decision to make your own life meaningful. And this brings along a lot of consequences. You have to make use of your talents and values, find the discipline to work daily, and be convinced that what you create brings meaning.

On your way you can be confronted with the creative blocks that stand in the way of your projects. Doubts, fears, anxieties, and worries often hinder the creative mind. The inner critic in your head may talk too much.

There's an uncertain course that is to be followed to make your work evolve and shine.

A creativity coach is trained to help you with all this. It's a new discipline mostly developed in the USA, but now also finding its way to Europe.

Where do I fit in?

I have a long career in television, as an actor, host, writer, director, improvisor and documentary filmer. Creating is my whole life and always has been. This experience, together with my education as a professional coach and NLP practitioner, helps me to understand, nourish and coach your creative work.

I keep on writing and performing as a solo performer in theatre. And also continue providing content for television.

I have several television hosts and artists I am coaching, I work for different TV stations.

If you are interested, please contact me on www.johanterryn.com

#creativelifecoach

119 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven