top of page

CREATIVE LEADERSHIP COACHING

Voor mensen die willen leiden vanuit hun authentieke presence en zo een flow van energie en ideeën in hun organisatie willen mogelijk maken, is Creative Leadership Coaching een goed instrument. 

De 'upgrade' die ik ontwikkelde rond creatief leiderschap draagt de naam DUNKº.

 

Een dunk is een move in het basketball waarbij je heel hoog opveert en de bal van bovenuit in het netje dropt.

Het is ook een Nederlands woord voor : waardering, zienswijze, visie.

Wanneer de context complex wordt, volstaan kennis en ervaring niet meer.

De leider heeft de moed, de begeestering en de overtuiging nodig dat hij of zij het voortouw kan nemen om zijn team of organisatie te stimuleren en bij te sturen wanneer oplossingen niet meteen voor de hand liggen. Improvisatievermogen en vertrouwen op de eigen intuïtie zijn daarbij van groot belang.

DUNKº focust dus op volgende thema's:

Leiden vanuit authentieke aanwezigheid;

Omgaan met de druk van de verwachtingen; 

Zelfkritisch zijn zonder zelfboycot;

Creatief inspelen op nieuwe opportuniteiten;

Keuzes maken en dilemma’s oplossen;

Vertrouwen op de eigen intuïtie;

Zelfvertrouwen vanuit zelfbewustzijn;

Uitblinken in transitie, verandering en groei.

Het basis coaching traject rond creatief leiderschap heet DUNKº.

Nieuw in het aanbod is vanaf nu DUNKº+ voor mensen die een verhaal of prestatie willen neerzetten. Het is de begeleiding gedurende een jaar waarbij je toewerkt naar een belangrijke ‘dunk’ die je wil maken.

Mensen die iets nieuws in de wereld willen zetten, hebben nood aan de beste versie

van zichzelf. De versie die niets te kort komt op het vlak van moed en toewijding,

flexibiliteit en creativiteit, zelfwaardering en zelfbewustzijn. Dit jaarprogramma

begeleidt je in het toeleven naar dat belangrijk moment, zodat je boven elke weerstand

op kan veren en meer grip krijgt op de bal die je wil spelen.

Johan Terryn is gecertificeerd professioneel coach (PCC-level) en systemisch coach,

heeft 25 jaar ervaring voor en achter de schermen in de media, is acteur en van opleiding taalkundige en communicatiewetenschapper. 

DUNK® (4).png
light-bulbs-1125016_1920.jpg

PRAKTIsCH

Bezorg je gegevens via het contactformulier.

Na telefonisch contact spreken we traject en prijs af.

Er zijn twee basisformules:

DUNKº

Begeleiding gedurende een half jaar.

Kennismaking & matching; Intakegesprek; 12 uur coaching in 6 sessies; Outtake.


DUNKº+

Begeleiding gedurende een jaar.

Kennismaking en intake; 24 uur coaching in 12 sessies; Extra begeleiding via Skype; Outtake.

De sessies duren doorgaans 2 uur en vinden plaats om de 2 à 3 weken. 

Nadien kan er geopteerd worden om op regelmatige basis coachthema's te onderhouden in opvolggesprekken.

Soms zit je vast met je blik op aspecten van je onderneming. En iemand als Johan kan je dan met één vraag weer los maken en tot andere, nieuwe perspectieven brengen. - Jeroen Overstijns, CEO Standaard Uitgeverij

bottom of page